Kompozitni stubovi

Kompozitni (oslonci) stubovi (šipke prečnika 16 mm) mogu da se koriste kao noseća konstrukcija umesto armirano-betonskih stubova, železnih i azbestnih cevi:

  • Kompozit je značajno lakši i dugotrajniji
  • Rad sa kompozitom ne zahteva tečku podiznu tehniku

Opis

Tehnologija proizvodnje oslonaca je slična proizvodnji kompozitne armature (šipke prečnika od 4 do 25 mm bilo koje dužine sa glatkom površinom), ali je tehnologija dopunjena nizom rešenja koje značajno razlikuju pritke od kompozita od svojih konkurenata.

Korišćenje visokokvalitetnih materijala:

  • Staklo „roving“ američkog holdinga Owens Corning (receptura stakla bez bora, otpornog na koroziju)
  • Visokokvalitetne adhezivne smole evropske proizvodnje, koje prolaze stroge kontrole kvaliteta primene
  • Zaštićena patentom tehnologija proizvodnje
  • Stabilizacija proizvoda radi manjeg uticaja faktora spoljne sredine
  • Garantni rok trajanja proizvoda na otvorenom
  • Mogućnost proizvodnje oslonaca prečnika od 4 do 25 mm
  • Obeležavanje, sečenje na meru