Kompozitni oslonci (pritke, kolčevi)

Kompozitni oslonci (pritke) se primenjuju u konstrukcijama rešetkastog sistema voćnjaka i vinograda.

Prednosti:

 • Konstantan, visok kvalitet proizvoda
 • Neograničen kapacitet proizvodnje (4 fabrike u RF)
 • Brza proizvodnja
 • Širok asortiman proizvoda
 • Fleksibilno formiranje cena
 • Mogućnost izrade proizvoda pod brendom naručioca
 • Proizvodi sa visokim eksploatacionim svojstvima

Opis

Kompozitno kolje je zamenilo pritke od bambusa ili drveta, postavljaju ih u baštama sa gustinom zasada od 1.667 do 9.657 komada drveća na 1 hektar.

U intenzivnom baštama koristi se za patuljaste biljke čije grane ne mogu da izdrže težinu plodova i imaju osobinu da se lome. Da bi se rešio ovaj problem, grane se podvezuju na žičanu mrežu koja se zateže na nekoliko nivoa i pričvršćuje uz pritke.

U Ruskoj Federaciji se više ne koriste bambusovi štapovi kao pojedinačna mrežna podrška zbog:

 • Komplikovane dostave (po pravilu iz Kine)
 • Niskog i nekonstantnog kvaliteta proizvoda (kvalitet zavisi od mnogih nekontrolisanih faktora)
 • Kratkog roka trajanja (maksimalno 2-3 godine), nakon čega je potrebno obnoviti pritke

Kompozitno kolje prečnika 16 mm može da zameni i drvene pritke za intenzivne bašte čija je primena otežana sledećim faktorima:

 • Teška izrada
 • Velika težina
 • Kratak rok trajanja
 • Potrebna impregnacija