Bazaltne mreže

Kompozitni materijali se već duže vreme upotrebljavaju u svim oblastima izgradnje, a više od 50 godina u građevinarstvu za armiranje betona kao alternativa sa velikim prednostima u odnosu na tradicionalni postupak armiranja gvožđem i čelikom.

Naša kompozitna armatura je sačinjena od staklenih i bazaltnih vlakana visoke čvrstoće povezanih polimerom od epoksi, vinilester ili poliester smola.

Opis

Od bazalitnog kamenja se dobijaju sirovine za proizvodnju bazalt prediva, od kojih pravimo bazlit mreže za izgradnju i puteva. Dok se prediva od staklenih vlakana, napravljene od kvarcnog peska i odgovarajućih aditiva koriste za armaturu u štapovima prečnika 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 i 32 mm.