Zlatex-SRB doo

Nova armatura za novo doba

 1. Za građevinarstvo

  Kompozitna armatura
  Kompozitne mreže
  Komplet fiksatori za građevinarstvo
  Bazaltna mreža

 2. Za poljoprivredu

  Pritke i stubovi za:
  vinogradarstvo,
  voćarstvo i
  povrtarstvo

 

Kontakt: zlatexsrb@gmail.com

Prednosti kompozitne armature u odnosu na čeličnu armaturu

VELIKA PREDNOST PROIZILAZI IZ VISOKIH PERFORMANSI KOMPOZITNE ARMATURE i to:
 1. - Otpornost Visoka otpornost na koroziju i agresivne sredine koja sprečava "truljenje" armature; Otpornost pa visoke i niske Ph vrednosti, jone hlorida sirenje bakterija; Visoka otpornost na temperaturne ekstreme sto je pogodno za aerodrome, puteve i sl; Pojačana otpornost (fleksibilnost) nosećih zidova na seizmičke aktivnosti. - Postojnost visoka vrednost zatezne čvrstoće (1100 MRa). Rok eksploatacije u betonu neograničen. - Zapremina Zauzima višestruko manji prostor prilikom skladištenja jer je višestruko lakša po metru dužnom.
 2. Čvrstina Jača je od čelične armature. - Težina Značajno je lakša od čelične (oko 10 puta), što višestruko pojeftinjuje i olakšava transport, skladištenje i rukovanje zalihama. - Neprovodljvost Neprovodljvosti radio i magnetnih talasa kao i elektriciteta, toplote ni hladnoće ra predstavlja odličan izolator u hladnim i toplim krajevima. - Cena Značajno je jeftinija od čelične, pocinkovane i plastificirane, 40% u proseku + ušteda na transportnim troškovima. - Netoksičnost Kompozitna armatura je potpuno neuroptralna i netoksična.
lz svega napred pomenutog evidentno je da izborom kompozitne armature za pomenutu temeljnu konstrukciju, ne dolazi samo do direktne ustede u razlici u ceni između ova dva materijala ro dužnom metru (560 EUR) već i uštede u ostalim pratećim pripremnim radnjama (transport, utovar, istovar, skladištenje) do konačne izgradnje objekta, što se izračunava formulom:

Razlika u ceni armature + sena transporta + sena za utovatr/istovar + troškovi otpada + cena sečenja

Zlatex-SRB doo

Ovlašćeni zastupnik za Srbiju, Jugoistočnu Evropu, Afriku i Aziju
Kompozitne armature
Armaturni sistem je napravljen od staklenih vlakana otpornih na koroziju. Njegove osobine čine ga materijalom sa svestranim aplikacijama i stvarnom konkurencijom za čelik.
Mreže od kompozitne armature
Kompozitni materijali se već duže vreme upotrebljavaju u svim oblastima izgradnje, a vise od 50 godina u građevinarstvu za armiranje betona kao alternativa sa velikim prednostima u odnosu na tradicionalni postupak armiranja gvoždjem i čelikom.
Kompozitni stubovi
Poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, pritke...

Kontakt

Radno vreme:
ponedeljak - petak: 9:00 - 17:00
subota: 9:00 - 15:00
Adresa:
Smederevski Put 6g Leštane, Beograd
Kontaktirajte nas:
E-mail: zlatexsrb@gmail.com Phone: +381 60 353 0 352